Име: Програма за изчисляване на дивидент

Предназначение: Програмата изчислява размера на дивидент след въвеждане на чиста печалба, т.е. след облагане на данъчната печалба с 10 % данък. Дадена е възможност за избор на до три съдружника. Преди изчисляването трябва да се въведе процентното съотношение за всеки съдружник.

Лиценз: Безплатна за ползване и разпространение

Линк за сваляне: