Име: Програма за определяне на запор

Предназначение: Програмата изчислява размера на запора, който трябва да се наложи върху трудовото възнаграждение на основание чл.446 от ГПК и тълкувателно решение №2 / 26.06.2015 г. на ВАС. Следвана е логиката, че на лицето трябва да бъде гарантирана минималната работна заплата, и от остатъка над тази сума да се правят удръжки за запор.

Лиценз: Безплатна за ползване и разпространение

Линк за сваляне: